2001

Galleri Konstrummet,
Rigagatan 2, Stockholm
Utställning och försäljning under våren och sommaren.

Restaurang Lundbergs, Rörstrandsgatan 12, Stockholm
23 april - 7 juli (även försäljning).

Galleri Stenlander, Kommendörsgatan 21, Stockholm
3 maj - 23 maj. Separatutställning för konstnären Ri
kard Göransson där vi har äran att få deltaga genom att få visa upp två av våra alster.

 

2002

Försäkringsbolaget Alecta, Regeringsgatan 107
19 augusti - 30 augusti (även försäljning)

Rimbo Marknad, Rimbo IP
3 oktober (även försäljning)

2003

Hässelby Villastads kyrka, Hässelby
10 oktober - 12 oktober (även försäljning)