Vi arbetar huvudsakligen med  DURAWOOD® massiva träskivor. Nedan presenterar vi de träslag vi arbetar med mest med. Observera att bilderna endast är avsedda som vägledning för att du skall kunna bilda dig en uppfattning om färg och trädets ådring.

Stavlimmade skivor kommer i olika utförande och det som skiljer dem åt är stavarnas längd och bredd. Ju längre och bredare stavarna är desto mindre skarvar finns det på skivan. Det medför även att materialet blir dyrare då det är mer brädliknade än stavar.

Korta stavar - Standard: bok, ek,
Mellanlånga stavar - Golden: acajou, björk, bok, ek, körsbär
"Brädor" - Royal: acajou

Längre ner på denna sida, under bilderna på de olika träslagen kan du läsa mer om DURAWOOD®, deras produkter och annat matnyttigt kring träskivor.

Samtliga bilder och texter nedan är hämtade från DURAWOOD®:s broschyr.

 

Acajou klaya ivorensis

Botanisk äkta mahogny. Det säkra valet till exempelvis en massiv köksbordsskiva, där mahognyns alla enastående egenskaper kommer till sin rätt. Naturen har själv impregnerat detta träslag med ett högt naturligt oljeinnehåll och därmed är materialet ytterst vattenavvisande (används ofta för båtbygge). Mycket stabilt vid skiftande fuktförhållanden. Patineras mot en mörkare, djupare färg med stor skönhet och mättnad. Acajou tål häftig belastning (exempelvis stötar) bra i förhållande till sin vikt, och till bruksföremål är detta träslag förhållandevis robust.

Ursprung: Väst- och Centralafrika

Här visas kvaliteten Golden.

Hårdhet (medel): 4

 

 

 

Björk betula pendula

Det ljusa, skandinaviska träslaget med nästan vita nyanser. Ger stor lätthet och elegans till inredningar. Strukturen är mycket enhetlig, och björk lämpar sig som underlag för pigmenterade ytbehandlingar. Patineras mot en mer gyllene färg. Missfärgas vid långvarig vattenpåverkan, exempelvis runt ett handfat. Ganska stabil vid skiftande fuktförhållanden.

Ursprung: Baltikum/Skandinavien

Här visas kvaliteten Golden.

Hårdhet (medel): 5

Bok fagus sylvatica >

En klassiker i Skandinavien. Berömd för sin hårdhet och sitt ljusa, vackra utseende. Äldre bokar har en så kallad brunkärna, som ger ett mycket uttrycksfullt och levande utseende hos enklare sorteringar. Bok blir gyllene med åren. Bok har dock den svagheten att det rör sig mycket vid skiftande luftfuktighet – lämpar sig inte för badrum. I likhet med de flesta andra ljusa träslag missfärgas bok av långvarig vattenpåverkan.

Ursprung: Mellan- och Centraleuropa

Här visas kvaliteten Standard.

Hårdhet (medel): 7
 

 

 

Ek quercus robur >

Ek tillhör klassikerna bland de populära träslagen. Vi använder mellaneuropeisk ek. Träslaget skattas högt till stor del på grund av sin tidlösa elegans med karaktäristisk struktur och ådring. Ek är ganska stabilt vid skiftande fuktförhållanden. Blir mörkare med tiden. På grund av ett mycket högt innehåll av garvsyra kan ytbehandling vara en smula problematisk, och kontakt med metall kan orsaka missfärgningar.

Ursprung: Mellan- och Centraleuropa

Här visas kvaliteten Standard.

Hårdhet (medel): 7

 

 

Körsbär prunus avium

Körsbär är älskat av många för sitt vackra utseende, sin varma glöd och sin karaktäristiska struktur och ådring. Ganska stabil vid skiftande fuktförhållanden. Blir mörkare och mer enhetlig med tiden.

 Ursprung: Mellan- och Centraleuropa

Här visas kvaliteten Golden.

Hårdhet (medel): 4

   

 

Allmänt
Trä är ett naturligt material med stor variation - både mellan de olika träslagen, men även inom ett och samma träslag. Här nedan beskriver vi våra sorteringar och de enskilda träslagens typiska egenskaper. Använd dig av denna kunskap när du ska välja träslag och sortering.

Alla typer av massiva träskivor ska ha någon form av tätande ytbehandling innan de tas i bruk. Detta skyddar träet. Korrekt ytbehandling är en förutsättning för att skivan ska behålla sitt vackra utseende och sina goda bruksegenskaper.

 

Standard
Vårt grundsortiment, där pris och kvalitet är optimalt balanserade. Lamellbredden kan variera en smula (en och samma skiva innehåller dock bara en lamellbredd). Sorteringen är ofta levande med större variation i struktur och färg. Smärre tillverkningsfel, ojämnheter samt små sprickor utan praktisk betydelse kan förekomma i denna kvalitet. Välj ut din skiva med omsorg, och du får en produkt till ett mycket rimligt pris!

Golden
Ofta det föredragna valet. Golden kännetecknas av handsorterade lameller med ett jämnare och mer homogent färg- och strukturförlopp. Golden erbjuder breda lameller och exklusiva detaljer som exempelvis genomgående lamell på framkant (beroende på träslag). Golden är ett säkert val med en gynnsam balans mellan pris och kvalitet.

Royal
Vår finaste kvalitet, där sortering och exklusiva detaljer står i högsätet. Representerar det bästa inom massiva skivor – med breda och homogena lameller, exempelvis med genomgående lameller i hela skivans längd (beroende på träslag) eller specialsorterat på annat sätt. Man behöver inte vara expert för att förstå vår kärlek till trä, när man ser en skiva med Royal-kvalitet.

 

Kvalitet/design: Våra skivor framställs med hjälp av den senaste teknologin inom träproduktion, men självklart även med respekt för århundraden av traditioner för bearbetning och användning. Resultatet är massiv kvalitet – och den dagliga glädjen i att leva med trä.

Durawood-seriens massiva träskivor finns i fyra tjocklekar (18/20 mm, 26/27 mm, 30 mm och 40 mm). 12 olika träslag – allt ifrån de välbekanta, ljusa skandinaviska träslagen till de mer temperamentsfulla träslagen från exotiska platser. Gemensamt för alla Durawoods massiva träskivor är respekten för vår miljö – både när träden avverkas, under produktionen, vid transporten och inte minst vid användningen (se baksidan). 

Ytan: Durawoods massiva skivor levereras primärt oljegrundade. På detta sätt sparas flera arbetsmoment in vid montering och behandling. Skivan får extra stabilitet och motståndskraft mot de förhållanden som förekommer under transport, förvaring och montering.

Oljegrundade skivor behöver bara en lätt finslipning och finish med Durawood Interiörolja Natur på framsidan. Oljegrundade skivor har också den fördelen att oljan i träet härdas i förväg och har uppnått full styrka redan när skivan monteras. Skivan kan alltså tas i bruk omedelbart efter montering.

 

Behandling: Ytbehandlingen ska – oavsett typ och träslag – underhållas med jämna mellanrum. Ljusa träslag är i allmänhet känsligare, särskilt för vatten. Längre perioder av vattenpåverkan kan leda till missfärgning av träet.

Patinering: Träets utseende förändras med tiden. Detta beror både på användning, syret i luften och inte minst ljuset. De flesta mörka träslag blir bara flottare och djupare i sin glöd av denna naturliga patinering. För de ljusa träslagen kan patineringen verka relativt kraftig – ofta blir de mer gyllene med tiden. Försök därför föreställa er hur skivan kommer att se ut om några år, innan ni väljer träslag och ytbehandling. På bilden visas en mahognyskiva, där den mörka delen har varit utsatt för solljus i cirka ett år.

Tillbehör: Vi har även tillbehör som underlättar montering och ger ökad säkerhet när skivan används. För ytbehandling rekommenderas Durawood Interiörolja, som är en härdande olja med högt torrsubstansinnehåll. Oljan mättar träets struktur snabbt och lätt. När oljan är härdad har porerna i träet mättats, och därmed blir ytan mycket vattenavvisande. En lätt efterbehandling bör göras med jämna mellanrum, beroende på hur skivan används (normalt 2-3 gånger om året).

Durawood Interiörolja finns i Natur eller White med vitt pigment.

Produktionen och miljön
Durawood massiva skivor produceras där träden växer. Detta gäller både skivor av europeiska och exotiska träslag. Genom att skivorna förarbetas lokalt bevarar skogen sitt värde som en förutsättning för beståndet och utvecklingen – och det ger maximala inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen.

Träden kommer från statligt kontrollerade och koncessionsbelagda skogsområden och avverkas uteslutande genom att man gallrar bland de mogna träden, dvs träd med en minimidiameter. Vi använder uteslutande arter som inte hotas av utrotning, och i tropikerna lämnar vi ett betydande bidrag till skogens fortsatta bestånd och utveckling genom att plantera ut ett stort antal träd som sticklingar – omkring 4 miljoner per år. Många av de nya träden planteras på utarmad och övergiven åkermark.

Produktionen av Durawood massiva skivor sker i kombination med sågverksdrift, som med en mer rationell sortering ökar utbytet av träet med upp till 20 procent. Vid ugnstorkning av träet används uteslutande träavfall som energikälla, vilket innebär minimal CO2-belastning – och genom att transportera förarbetade skivor i stället för råträ minskar miljöbelastningen ytterligare.

Kvalitet: Alla våra produktionsled använder modern produktionsteknologi, så att klyvning, torkning, sortering och förbearbetning hålller hög kvalitetsklass.Torkning och förbearbetning anpassas alltid efter de krav och förväntningar som vi här i Skandinavien ställer på en <Ingen>massiv lamellimmad skiva. Alla limningar är i klass D3/D4 i förhållande till den europeiska normen EN204/205, och träets fuktighet vid leverans är 9 % ± 2 %, dvs anpassad efter bruksförhållandena (typiska). Alla skivor förpackas en och en i plast, som skydd mot smuts och fukt. Skivorna lagras under kontrollerade förhållanden på vårt uppvärmda centrallager.

Durawood är det naturliga valet – hela vägen igenom

 

BokKörsbärAskTanga-tangaEkSipo